Informatiecentrum over

Dove en Slechthorende Kinderen

Ouders ondersteunen ouders bij:

  • het kunnen borgen van leerbehoeften en goed onderwijs
  • het ontplooien van kansrijke ontwikkelingspotentieel
  • het stimuleren en het ontwikkelen van de autonomie van het dove/slechthorende kind zelf

Schaduwrapportage VN-verdrag mensen met een beperking – input Stichting InfoDeSK kinderen met (aangeboren) auditieve beperking

Reactie op artikel “Het recht op onderwijs van dove en slechthorende kinderen” van 28 september 2022 van het college voor de Rechten van de mens

 Evaluatie Passend Onderwijs 2020

 Veelgestelde vragen

Het is lastig om gerichte informatie te vinden over doof- en slechthorendheid, specifiek geschreven voor ouders. Ouders krijgen beperkte informatie via het ziekenhuis of zorginstelling. Daardoor gaat er veel tijd verloren om hier en daar losse stukjes informatie te vinden. Dat helpt niet in het verkrijgen van kennis over je eigen dove/slechthorende kind. Wij vinden het belangrijk dat jullie, als ouders van dove/slechthorende kinderen, goed geïnformeerd worden.

Met behulp van deze website proberen we alle mogelijke informatie te verzamelen en te verspreiden.

Voor vragen kun je ons bellen of appen op: 06 55 343 117. Wij zijn  woensdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 telefonisch beschikbaar. Appen kan altijd.

Je kan e-mailen via info@stichtinginfodesk.nl of het contactformulier.

Uit ervaring weten wij dat het persoonlijk contact tussen ouders onderling enorm waardevol is. Daarom kunnen we langskomen om jullie specifieke situatie te bespreken. Immers: ieder doof/slechthorend kind is weer anders. Zeker bij onderwijsvragen waaraan vaak een hele papierwinkel vast zit is het handig om samen even om te tafel te zitten. Deze bezoeken zijn kosteloos.