Informatie en advies

Heeft u als ouder van een doof of slechthorend kind vragen over:

 • taalontwikkeling;
 • opvoeding;
 • sociale emotionele ontwikkeling;
 • schoolkeuze;
 • passend onderwijs;
 • begeleiding binnen het reguliere onderwijs;
 • gebarentaal;
 • dovencultuur;

en kunt u deze informatie niet op onze site vinden? Neem dan contact met ons op via ons ‘contactformulier voor ouders’. Wij zullen binnen ons team uw vraag uitzetten en via e-mail of per telefoon beantwoorden. Informatie en advies is voor ouders gratis.

Heeft u als school, samenwerkingsverband of AB’er vragen over een doof of slechthorend kind op uw school kunt u via het ‘contactformulier voor scholen’. U kunt vragen stellen over de volgende onderwerpen:

 • opstellen van OPP;
 • tolken in de klas;
 • leesonderwijs;
 • taalonderwijs/grammatica van het Nederlands zo goed mogelijk aanbieden;
 • rekenonderwijs;
 • zaakvakken;
 • sociale emotionele ontwikkeling;
 • executieve functies;
 • informatieverwerking;
 • overgang van het PO naar het VO;
 • gebarentaal;
 • dovencultuur;

Wij zullen binnen ons team uw vraag uitzetten en via e-mail of per telefoon beantwoorden. Voor vergaande adviezen inclusief schoolbezoeken en observaties, zullen kosten in rekening worden gebracht. Dit zal vooraf met u worden besproken. Deze kosten kunnen worden meegenomen binnen de arrangementen die aan school, door instellingen of samenwerkingsverbanden ter beschikking worden gesteld.