Bestuur en organisatie

Gegevens van organisatie
Naam van de instelling: Stichting InfoDesK.nl
Kvk nummer: 69621039
Bezoekadres en postadres Stichting InfoDesK: Zegwaartseweg 162, 2728PC Zoetermeer

Onze stichting heeft de ANBI status onder nummer 8579 43 406.

De stichting heeft zich tot doel gesteld om ouders, direct betrokkenen, scholen, samenwerkingsverbanden en zorg aanbieders te voorzien van informatie en advies over kinderen met een auditieve beperking.

Dit doel wordt bereikt door:

  • het aanbieden van informatie, hulp en advies aan bovengenoemde betrokkenen;
  • het geven van voorlichting;
  • het bevorderen van het onderlinge contact tussen bovengenoemde betrokkenen;
  • het onderhouden van contacten met alle betrokkenen die te maken krijgen met kinderen met een auditieve beperking;
  • het geven van cursussen;
  • het geven van workshops;
  • het ter beschikking stellen van readers en andere materialen;
  • het ontwikkelen van lesprogramma’s.

Functie van bestuurders
Het bestuur wordt gevormd door 3 personen. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Het huidige bestuur
Petra Krijgsman, voorzitter
Patricia Primowees, secretaris
Arjen Schouten, penningmeester

Beloningsbeleid bestuur
Bestuurders van de stichting ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Bestuurders kunnen recht hebben op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Huidige directie
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de doelstelling ligt bij de directeur van de Stichting, Jacqueline van den Heiligenberg. Zij werkt daarvoor samen met ouders, (Dove) adviseurs en professionals waaronder Mathilde de Geus.

De directeur is voor 75% aangesteld bij Stichting InfoDeSK.nl en zal een vergoeding ontvangen. De functie valt onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Aan de directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Documenten

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Beleidsplan Stichting InfoDeSK 2017-2020

Afschrift oprichting Stichting InfoDeSK