Er zijn al verschillende signalen naar de Inspectie gestuurd als het gaat om begeleiding op reguliere scholen van dove en slechthorende kinderen. Ouders staan nog te vaak aan de zijlijn als het gaat om de invulling van het OPP. Ouders hebben vaak niks te zeggen over de het handelingsdeel van het OPP terwijl wettelijk is vastgelegd dat ze dat recht wel hebben. Begeleiders, die reguliere scholen krijgen van de instellingen, nemen graag de regie over van het OPP zodat het wordt ingevuld zoals ze dat zelf graag zien. Dus er wordt gedacht vanuit het arrangement in plaats vanuit de leerbehoefte van het kind.

Over dit onderwerp hebben wij vandaag weer een signaal afgegeven. In dit signaal staan 2 voorbeelden waarin het kind geen begeleiding krijgt in de vorm van gebarentaal les. Maar voor het afgeven van een signaal kan elke vorm van geleiding voor jullie kind komen te staan. Ook als de school en jullie als ouders vinden dat er begeleiding nodig, maar cluster 2 vindt van niet, moet je dit bij de Inspectie melden. De leerbehoefte in het OPP is leidend in de begeleidingsvraag en die moet opgepakt worden!

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp laat het ons weten. Wil je ondersteuning bij de invulling van het OPP neem dan ook contact met ons op. Wil je zelf een signaal afgeven over jouw kind en situatie ga naar de site van de onderwijsinspectie en vul het formulier in. Gebruik dossiernummers uit onderstaande brief zodat de meldingen aan elkaar gekoppeld worden. Alleen dan wordt het voor de inspectie duidelijk dat er problemen zijn!

Schriftelijk signaal naar Inspectie van het Onderwijs

Jacqueline

Author Jacqueline

More posts by Jacqueline