Evaluatie Passend Onderwijs brief 1 De financiële middelen

In de aanloop naar de evaluatie Passend Onderwijs hebben wij besloten om vanuit de Stichting enkele brieven richten OCW te sturen met daarin onze bevindingen. Waarom? Omdat wij vanuit de belangenorganisaties waaronder de FODOK, hebben vernomen dat 50% van de dove en slechthorende leerlingen zonder enige vorm van begeleiding momenteel op een reguliere school zitten.

Voor de invoer van Passend Onderwijs had elk doof of slechthorend leerling recht op een rugzak met financiële middelen voor het toegankelijk maken van het reguliere auditieve onderwijs. Na de invoer van Passend Onderwijs stromen bijna alle dove en slechthorende kinderen in binnen het reguliere onderwijs. Sinds 2015 hebben de meeste dove en slechthorende scholen hun deuren gesloten. De instellingen verzorgen nu alleen nog zorgonderwijs voor kinderen met een auditieve en/of communicatite beperking en dat valt niet onder Passend Onderwijs.

Wij vinden het op zijn zachts gezegd hoogst merkwaardig omdat reguliere scholen niks weten over kinderen met een gehoorbeperking. Het valt buiten hun zorgprofiel en ook binnen het samenwerkingsverband kunnen ze geen informatie over of middelen krijgen voor deze leerlingen. Ze zijn daarvoor afhankelijk van de instellingen voor leerlingen met een auditieve beperking, maar die weten school en ouders dan blijkbaar niet te vinden of de instelling geeft niet thuis.

Onze eerste brief gaat over de financiële middelen die de overheid ter beschikking heeft gesteld voor dove en slechthorende kinderen binnen het reguliere onderwijs en die nu, naar ons inziens, voor 50% ergens op de plank blijft liggen.

Mocht je willen reageren op deze brief of iets anders willen melden over Passend Onderwijs en doven en slechthorende leerlingen kan je ons mailen: info@stichtinginfodesk.nl.

Inbreng evaluatie passend onderwijs (1)

 

Jacqueline

Author Jacqueline

More posts by Jacqueline