Meldpunt

Als ouders hebben wij te maken met verschillende instanties. Zorgverzekering, UWV, instelling voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen enz. Voor zorg en onderwijs zijn wij afhankelijk van deze instanties. Helaas verloopt de procedure naar diensten en producten, die zij ons moeten bieden, niet altijd vlekkeloos. Omdat de doelgroep niet groot is en kennis over doof of slechthorendheid soms ver te zoeken is worden fouten en klachten vaak gezien als een incident en individueel afgehandeld. De onderliggende problematiek en onwetendheid blijft dan onzichtbaar en aanwezig. Het gevolg is willekeur in wie wat krijgt en soms wordt een kind helemaal uitgesloten van een voorziening waar het gewoon recht op heeft. Hier geldt dan het recht van de ouders die er het hardst om vecht. Dit komt het kind niet ten goede. Daarom willen wij met ons meldpunt klachten van verschillende instanties verzamelen. Op deze manier kunnen we in gesprek gaan met de desbetreffende instantie en proberen een structurele oplossing te vinden.

Meldpunt tolkvoorziening UWV