Disclaimer

Definities
In deze disclaimer verstaan wij onder:

eigenaar: Stichting Infodesk.nl te Zoetermeer
website: www.stichtinginfodesk.nl
content: alle op bovengenoemde website aanwezige inhoud, inclusief downloads en afbeeldingen (foto’s, banners, logo’s etc)
gebruiker: bezoekers van bovengenoemde website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de eigenaar zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De eigenaar garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De eigenaar wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van de eigenaar staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de eigenaar niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
De content van de website is het intellectuele eigendom van de eigenaar. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content maken inbreuk op de intellectuele rechten. De gebruiker mag de content niet bewerken of verspreiden zonder dat vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar is verkregen.

Een verzoek kunt u indienen via het contactformulier. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de eigenaar.