Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht

School

Kan mijn dove/slechthorende kind naar een reguliere school?

Sinds 2015 is de wet passend onderwijs van kracht. Dit betekent dat elk kind naar een gewone reguliere school kan.  Het vinden van de juiste school is soms nog wel een zoektocht. Daarom is het van belang dat je je er goed op voorbereidt. Zorg vooraf dat je duidelijk in kaart hebt wat nodig is voor jou kind. Klik voor meer informatie hier.

Is er een type reguliere school dat goed werkt voor dove/slechthorende kinderen?

Nee, er is geen bepaald type reguliere school dat goed werkt. Ieder kind is weer anders. Het is in ieder geval belangrijk om een doof/slechthorend kind duidelijk structuur te geven. Voor dove/slechthorende kinderen die goed zelfstandig kunnen leren en werken kan het prettig zijn om te kiezen voor Montessori-onderwijs. Dat heeft ook als voordeel dat niet de hele dag gefocust hoeft te worden op de leerkracht en/of de tolk. Voor dove/slechthorende kinderen die niet zo goed zelfstandig kunnen werken kan het fijn zijn om gewoon klassikaal onderwijs te volgen. Over het algemeen geldt dat onderwijs in ieder geval duidelijk moet zijn voor het dove/slechthorende kind in wat hij/zij moet doen.

We zoeken een reguliere basisschool voor ons kind. Is er een checklist die we mee kunnen nemen voor de eerste gesprek(ken)?

Voor de checklist klik hier (in de maak). Verder is het heel belangrijk dat het hele team van de school achter de komst van het dove / slechthorende kind staat. Het kind moet minimaal 8 jaar  daar heen en dat moet voor iedereen duidelijk zijn.

We hebben een reguliere school gevonden. Echter is men afhoudend omdat ze denken dat gebrek aan expertise rondom doofheid/slechthorendheid lastig zal zijn. Is het nodig dat een school zelf expertise heeft?

De kans is klein dat er zich een doof of slechthorend kind meldt op een reguliere school. Soms zit er 10 jaar tussen het ene en het volgende kind. De opgebouwde expertise verdwijnt dan ook weer snel. De school moet zich ervan bewust zijn dat het in sommige leerbehoeften niet kan voorzien en moeten er open voor staan om expertise van buitenaf binnen te halen.

Wat kunnen we van een reguliere school zelf vragen qua ondersteuning?

Als de school samen met de ouders een OPP opstelt zullen daar automatisch de onderwijsbehoeften uit voortvloeien. De school kan dan kijken of ze zelf daarin kan voorzien. Of dat het nodig is om daarvoor hulp van buitenaf aan te trekken. De hulp voor deze kinderen komt normaliter van een  instelling voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Het is afhankelijk van waar je woont welke instelling wordt toegewezen voor het regelen van de gewenste hulp. Als blijkt dat zij ook niet de gewenste hulp kunnen bieden, dan is het mogelijk om verder te kijken. Naar bijvoorbeeld wat een samenwerkingsverband of de gemeente kan betekenen.

Mijn kind gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. Is er een checklist?

Ja. Voor meer informatie klik dan hier.

Tevens heeft de Simea ook alle regels rondom toetsen en examinering voor dove/slechthorende kinderen op een rij gezet.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de aanpak van de school?

Als je er met school niet uitkomt zijn er verschillende mogelijkheden. Ten eerste: de AB’er. Als begeleiding vanuit de instelling zou jouw AB’er de wensen van jullie als ouders moeten ondersteunen. Is er geen AB’er of werkt deze niet in je voordeel? Dan kun je een onderwijsconsulent inschakelen. Onderwijsconsulenten werken onafhankelijk. Zij zijn er ter ondersteuning van de ouders. Echter hebben zij geen of nauwelijks verstand van doof of slechthorendheid dus zullen ze ervaring/ kennis nodig hebben. De stichting InfoDeSK heeft al vaker ondersteuning gegeven aan ouders die de gang naar een onderwijsconsulent hebben gemaakt.