neonatale gehoorscreening

By 29/10/2017

Neonatale gehoorscreening is bedoeld om kinderen met matige tot (zeer) ernstige gehoorverliezen zo snel mogelijk na de geboorte op te sporen zodat de diagnostiek vóór de leeftijd van 3 maanden afgerond kan worden en de begeleiding aansluitend, maar zeker voor de leeftijd van 6 maanden, kan starten. In de praktijk gaat het om gehoorverliezen van permanente aard van minimaal 40 dB aan één of beide oren. (Bron: www.audiologieboek.nl Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA) )

Jacqueline

Author Jacqueline

More posts by Jacqueline