Waarom deze Stichting?

Door de veranderingen in de zorgverzekeringswet en de wet passend onderwijs heeft er zich sinds 2015 een verschuiving plaatsgevonden hoe er naar doven en slechthorende wordt gekeken.

Van AWBZ naar zorgverzekeringswet.

Passend onderwijs, elk doof en slechthorend kind naar een reguliere school.

Door deze wijzigingen is de benadering ten aanzien van een doof of slechthorend kind totaal anders geworden. Door neonatel hoorscreening kunnen afwijkingen aan het gehoor al vroeg worden gedetecteerd. Hoorrevalidatie is daarna het eerste wat wordt aangeboden.