Veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht

Tolken

Mag mijn kind een tolk gebarentaal inzetten op school?

Ja. Via de website van het UWV kun je een aanvraag doen.

Hier is het volgende voor nodig:

  • audiogram (gemeten zonder apparatuur)
  • schoolinschrijving (behalve een instellingschool voor kinderen met een auditieve beperking. Hier kan geen tolk worden ingezet.)
  • een urenrooster van de school

Het komt nog wel een voor dat ouders te maken krijgen met personen van het UWV die niet volledig op de hoogte zijn van de regelgeving rondom de tolkvoorziening. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld te weinig uren. Meldt dit aan middels ons meldpunt. Wij verzamelen deze meldingen en sturen ze periodiek door naar het UWV.

Hoe weten we dat ons kind de tolk op school (nog/wel)kan volgen?

Dat weet je als ouders zelf niet. Het beste is om een native persoon mee te laten kijken.

Het is zeer belangrijk voor de toegang tot informatie en het leren dat een kind hoe dan ook, rechtstreeks of via een tolk, de leerkracht en zijn/haar klasgenoten kan volgen. Dat betekent: a) begrip van gebarentaal, b) onderhoud van gebarentaal en c) het kunnen leren kijken naar hoe er naar een tolk gekeken moet worden. Het kan bijvoorbeeld al erg helpen als er een korte periode training wordt gegeven aan het kind. De stichting heeft expertise op dit gebied. Contact ons voor meer informatie.

Hoe vind ik een goede getrainde tolk voor onderwijs? Is er een lijst met gespecialiseerde tolken?

Ja, we hebben een lijst van getrainde tolken voor het onderwijs zowel PO als VO.

De stichting werkt samen met native experts die met regelmaat cursussen geven aan tolken die werken/ graag willen gaan werken in het onderwijs. Op de lijst staat ook voor welke niveau/type onderwijs deze tolken kunnen worden ingezet. Regelmatig zijn er terugbijeenkomsten waar er opnieuw wordt gekeken naar vaardigheden en niveau van de tolken.

De lijst kun je hier (link) vinden.

Hoe houdt mijn kind zijn / haar gebarentaal op niveau binnen de reguliere school/ passend onderwijs?

Een zeer actuele vraag.

Steeds meer dove en slechthorende leerlingen gaan naar het reguliere onderwijs. Een deel wil graag gebruik maken van een tolk, omdat de hoormogelijkheden te beperkt zijn om met enkel gesproken taal het onderwijs te volgen.

Om de tolk te kunnen blijven volgen moet de gebarentaal op peil worden gehouden. Er is dus les nodig. Denkbeelden en visies binnen de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen zijn hier erg verdeeld over. Dit komt tot uiting in het wel/niet aanbieden van deze mogelijkheid.

Daarnaast wordt gebarentaalles, als eigenlijk een onderwijsbehoefte, gezien als zorg. Om deze reden bieden niet alle onderwijsinstellingen gebarentaalles aan.