Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht

Toetsen(oa Cito’s) en regels

Welke regels zijn er rondom citotoetsen voor kinderen met een auditieve beperking?

Op de website van CITO staan de meeste actuele regels als het gaat om de afname van de citotoetsen. Ook kinderen die geen arrangement krijgen mogen gebruik maken van deze regels, ze zijn immers nog steeds auditief beperkt.

Zorg er als ouders dus voor dat je de school hierover informeert. Je kan dit als onderdeel binnen het OPP opnemen, zodat er elk jaar weer rekening mee wordt gehouden.

Wat is het verschil tussen normale cito’s en speciaal onderwijs cito’s?

Speciaal onderwijs cito’s zijn aangepast qua taalgebruik, vormgeving/layout en moeilijkheidsgraad van de losse opdrachten. Deze cito’s kunnen en mogen ook gebruikt worden in het regulier onderwijs voor dove/slechthorende kinderen. Er kan hiervoor gekozen worden bijvoorbeeld omdat de reguliere cito’s per leerjaar echt zijn ingeschaald op het niveau van dat leerjaar. Dat betekent dat er soms hele pittige teksten, talige opgaven enzovoorts zijn. Dat kan niet altijd even handig zijn voor dove/slechthorende kinderen. Vraag bij de AB’er naar de mogelijkheid om speciale cito’s te gebruiken.

Mijn dove / slechthorende kind zit op school van een zorginstelling. Hij / zij zit in een groep waar veel/ de meeste kinderen TOS hebben. Kan dat wel?

Nee dat kan niet.

Kinderen met TOS zijn anders. Zij hebben een informatieverwerkingsprobleem in de hersenen. Vaak horen ze wel goed maar wordt de informatie niet goed verwerkt. Dat is een heel ander probleem dan dove/slechthorende kinderen die niet/niet voldoende kunnen horen. Dove/slechthorende kinderen hebben geen informatieprobleem in de hersenen.

Door de informatieverwerkingsproblemen in de hersenen hebben TOS kinderen hele andere leerbehoeften ten opzichte van dove of slechthorende kinderen. Als je als doof of slechthorend kind binnen een klas in de minderheid (of alleen tussen TOS kinderen) zit is dit niet wenselijk. Het kan ervoor zorgen dat het dove/slechthorende kind heel ander onderwijs krijgt dan dat hij/zij nodig heeft.

Ondanks dat de leerkracht zal proberen om de verschillen in taalaanbod te bewerkstelligen, zal het kind als zijnde in de minderheid, toch de kans lopen om onder te sneeuwen.

Helaas is dit ondersneeuwen aan de orde van de dag. De meeste scholen binnen de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen zijn TOS scholen met hier en daar een dove of slechthorende leerling geplaatst.

De stichting pleit nadrukkelijk voor het scheiden van doof/slechthorend van TOS.