Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht

Neonatale gehoorscreening

Wat is de procedure als ik hoor dat mijn kind doof/slechthorend is (negatieve uitslag na gehoorscreening)? Waar vind ik informatie hierover?

Alles rondom de neonatale gehoorscreening staat beschreven op de website van de RIVM. De bedoeling van deze screening is om zo snel mogelijk hoorproblemen te traceren zodat er vervolgens een interventieplan opgesteld kan worden. Binnen 6 maanden moet er plan van aanpak zijn, mocht duidelijk zijn dat de hoorproblemen blijvend zijn. Er kunnen (flinke) vertragingen ontstaan. Er zijn bijvoorbeeld meerdere ouderervaringen van op de wachtlijst komen te staan voor vervolgonderzoeken. Via de site van de RIVM vind je alle informatie en contactgegevens hoe je in dat geval dan kunt handelen. Ook kan je het probleem bij ons meldpunt aanmelden.

Wat als er heel lang gewacht moet worden op een hoortoestel of CI?

Dat betekent dat het kind gedurende het wachten geen of weinig toegang heeft tot gesproken taal. De taalontwikkeling komt dus in het gedrang. Om dit te voorkomen en dus toch een goede start te kunnen maken is het handig om de Nederlandse Gebarentaal (NGT) in te zetten. Dan komt taalontwikkeling tenminste zeker weten op gang. Het taalgebied in de hersenen maakt overigens geen onderscheid tussen gesproken taal of gebarentaal. Het is dus belangrijk dat je als ouders zo snel mogelijk toegang krijgt tot oudercursussen NGT. Het audiologisch centrum zou deze toegang moeten regelen. Sommige audiologische centra raden oudercursussen NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren) aan. Echter is NmG een systeem waarin het gesproken Nederlands qua woordvolgorde hier en daar wordt ondersteund met een gebaar. Dit is lastig omdat er nog geen basis ligt van het gesproken Nederlands. Dus hoe kun je dan NmG goed gebruiken? Cruciaal is dat er eerst een taalbasis komt te liggen. Juist dat kan met een tweetalige benadering: via het visuele van NGT het gesproken Nederlands aanbieden. In ieder geval is het af te raden om te wachten met taalaanbod tot er CI operatie/ plaatsing van hoortoestellen mogelijk is. Alle tijd dat gewacht wordt (en dus niets ondernomen wordt qua taalontwikkeling) is verloren tijd.