Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht

Lezen

Mijn kind leest technisch op niveau. Hoe kan het dat begrijpend lezen niet goed gaat?

Dat komt omdat bij technisch lezen gaat om het puur oplezen van de woorden. Dit kan makkelijk geoefend worden. Het begrijpend lezen is lezen op een diepere laag: kinderen die gehoorverlies hebben, horen veel minder context zowel in woordenschat als in hele gesprekken of teksten. Bovendien kunnen ze niet zoals horende kinderen dat wel kunnen deze context verbinden aan wat ze lezen in een boek. Het blijven twee losse delen voor dove/slechthorende kinderen. Ze kennen veel minder woorden, uitdrukkingen en zinskoppelingen op betekenisniveau. Het is nodig om expliciet training te geven hierin zodat strategieen aangeleerd kunnen worden om toch alsnog die verbanden te maken en om toch zelf op zoek te gaan naar betekenissen.