Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht

Horen met hoorapparatuur

Wat hoort mijn kind met de aquakit in het water/ tijdens zwemles?

Helaas is dat niet heel erg veel. Sowieso hoort het kind met de CI minder omdat er een bescherming over het CI gaat. Verder is een zwembad niet echt een plek met de juiste akoestiek. Er is enorm veel ruis. Gelukkig kan er eenvoudig een tolk worden ingezet. Deze gaat in het begin vaak ook mee het water in. Beheerst je kind geen gebaren dan is het handig om een geduldige zweminstructeur te zoeken die met veel uitleg en voordoen de les visueel kan maken.

Waarom is het goed om te weten wat mijn kind hoort in a) stilte en b) ruis?

Er is een beduidend verschil tussen de twee testen. Een gehoortest dat “in stilte” wordt afgenomen betekent dat er gebruik wordt gemaakt van een afgesloten, geisoleerde testkamer. Er kan dan geen geluid van buitenaf naar binnen komen. De testuitslagen m.a.w. hoeveel procent een kind kan horen lijkt dan vaak heel gunstig. Veel kinderen kunnen dan 50% tot 90% horen. Een gehoortest “in ruis” is een test dat afgenomen wordt in een normale geluidsomgeving. Vaak laten kinderen dan resultaten zien van 20% tot 50%. Er zit dus een groot verschil tussen een ideale situatie zonder lawaai en een situatie met lawaai. In het leven zal een doof/slechthorend kind zelden in een ideale situatie komen zonder lawaai. Bijvoorbeeld in een schoolklas is er altijd (veel) lawaai. Juist dan is het goed om te weten hoeveel je kind hoort en dus ook meteen hoeveel hij/zij dus niet (!) hoort/ mist. Daarop kun je dan inspringen als ouders. Er kan dan veel realistischer gekeken worden naar hoeveel/welke aanpassingen er nodig zijn. Advies: vraag dus altijd om deze twee testen in het ziekenhuis of bij het audiologisch centrum! Als er maar 1 test wordt afgenomen, is dat altijd de test “in stilte”. Juist die andere test is ook hard nodig.