Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht

Ambulante begeleiding (AB’er)

Wat zou een AB’er kunnen doen voor mijn kind?

Een ambulante begeleider (AB’er) komt vanuit de instelling voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Als uit het OPP blijkt dat er een leerbehoefte is die de school niet zelf kan invullen, kan de school het kind aanmelden bij de instelling. De instelling zal eerst kijken of het kind in aanmerking komt voor een arrangement. Of dat er voor de school een consultatie en advies (C&A) wordt opgestart. De AB’er is het contact tussen de school, ouders en de instelling.

In het geval van een C&A zal de AB’er de school uitleg geven over de dove of slechthorende leerling. De leerkracht krijgt handvatten voor in de klas. Er wordt geen directe begeleiding gegeven aan het kind. De school gaat het dus zelf verder oppakken. Mocht uiteindelijk toch blijken dat het kind in de problemen komt, kan het C&A een begintpunt zijn voor verdere begeleiding.

In het geval van een arrangement heeft de AB’er meer middelen om ondersteuning te bieden. Dit kan op vele manieren. Er is niet echt een blauwdruk. Echter is er 1 regel: in de ondersteuning moeten de leerbehoeften centraal staan. Daarin zijn er verschillende mogelijkheden:

A) De AB’er kan een begeleider of meerdere begeleiders van/binnen de school (of van het samenwerkingsverband) aansturen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een leerkracht, een klasseassistente die uren vrijgemaakt heeft gekregen om een doof/slechthorend kind te begeleiden, een RT’er of een IB’er.

B) De AB’er kan haar eigen expertise gebruiken om rechtstreekse begeleiding te geven aan het kind.

De AB’er zorgt voor de communicatie tussen de school, ouders en de instelling. Ze is betrokken bij de arrangementaanvragen, praat mee met de evaluatiegesprekken ed. Ze kan ook de specifieke wensen van de ouders voor het kind ondersteunen richting de school. Bijvoorbeeld uitleggen waarom ouders graag een tolk willen inzetten voor het kind op school. Feitelijk fungeert een AB’er als een spin  in het web tijdens het gehele traject.

Ons kind krijgt te weinig begeleiding. Kunnen we meer uren aanvragen?

Dit kan mits het duidelijk wordt vanuit wat er beschreven staat in het OPP. Als blijkt dat de leerbehoefte niet/niet voldoende volgende worden ingevuld kan er meer begeleiding worden aangevraagd. Dat kan ook als de doelen die staan in het OPP niet/niet voldoende worden behaald. Daarom is het OPP een belangrijk document. Hierin kan alles goed bijgehouden en vastgelegd worden.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de aanpak van een AB’er?

Dit is een heel lastig punt en daar kunnen we helaas geen pasklare antwoord op geven. De ervaring leert dat klachten indienen bij de instelling waar de AB’er vandaan komt niet helpt. Ook moet je zien te voorkomen dat je ongenoegen over de AB’er niet zijn weerslag vindt binnen de school. Dit komt je kind niet net goede en kan de relatie met de school verstoren. Het beste is om samen met de school naar oplossing te zoeken. Als de school de kant van de AB’er kiest wordt kans nog kleiner dat je iets aan de situatie kan veranderen.

Mocht het toch niet lukken kan je beginnen om de onderwijsconsulent in te schakelen. Zij kunnen onafhankelijk bemiddelen tussen de partijen. Zij hebben echter weinig inhoudelijke kennis van doof of slechthorendheid.

De stichting kan je als ouder ondersteunen, door mee te gaan bij gesprekken om extra uitleg te geven over doof of slechthorendheid en over de specifieke situatie met jouw kind.

Omdat passend onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen helemaal buiten de samenwerkingsverbanden valt loop je in het geval van klachten al snel tegen muren op. De organisaties die ouders moeten ondersteunen in dit soort gevallen weten niks over deze groep en hoe het voor hen is geregeld.

Stel dat ik externe hulp wil, kan dat?

Ja, dat kan. Als er in het OPP doelen staan die niet worden behaald door de huidige begeleiding, kan er externe hulp worden aangevraagd. Hetzelfde geldt voor als blijkt dat de school en/of de AB’er zelf niet de benodigde kennis of vaardigheden in huis heeft. Het belangrijkste is dat een kind door kan met zijn/haar leerbehoeften. Externe hulp mag ook een persoon of een organisatie zijn van buiten de instellingen. De instellingen zelf streven naar zo min mogelijk externe hulp. De stichting is zeer ervaren in het ondersteunen van ouders die externe hulp willen maar dit niet direct krijgen.

Mijn kind krijgt begeleiding maar de doelen worden niet gehaald. Hoe nu verder?

Het is belangrijk om het OPP goed bij te houden. Als blijkt dat de doelen in het OPP niet worden gehaald dan kan ervoor gekozen worden om nog een periode door te gaan tot de eerstvolgende tussenevaluatie. Blijkt daar dat de doelen alsnog niet behaald zijn is het belangrijk om niet langer te wachten maar meteen te bedenken hoe de doelen dan wel gehaald kunnen worden. Soms kan dit betekenen dat er aanpassingen in doelen nodig zijn. Soms is de begeleiding op dat moment niet voldoende en moet er andere begeleiding worden aangetrokken om alsnog de gestelde doelen te gaan behalen. Belangrijk is dat de gestelde doelen passen bij het kind dus niet lager gesteld gaan worden omdat er gedacht wordt dat het lastig is om het e.e.a. te behalen.

Mijn kind komt eigenlijk best goed mee in de klas. Zijn er dan toch zaken waar we rekening mee moeten houden?

Ja natuurlijk! Het kind blijft wel altijd doof en/of slechthorend. Het kind zal altijd een eigen, andere weg moeten volgen om tot dezelfde resultaten als zijn/haar klasgenoten te kunnen komen.

Het haalt juist druk weg door steeds bewust te zijn van het bovenstaande en dit bewust te communiceren richting de school. Een doof/slechthorend kind zal bijvoorbeeld altijd hard moeten werken om alles te kunnen volgen. Belangrijk is dan om de omstandigheden zo goed mogelijk te regelen (rustige plek, weinig lawaai, goed naar bord/juf/tolk kunnen kijken)enzovoorts. Een doof/slechthorend kind zal altijd veel energie verbruiken om mee te doen. Belangrijk is dan om rustmomenten in te lassen, ervoor te zorgen dat de juf/meester weet dat het kind soms (over)vermoeid kan zijn, extra tijd te regelen voor de toetsen, waar mogelijk te zorgen voor visueel materiaal zodat er geen auditieve overbelasting is.

Ik voel mij als ouder niet gehoord, kan iemand mij ondersteunen?

De stichting InfoDeSK kan je ondersteunen. Bij vragen over vroeg- behandeling, instellingen, onderwijs kortom alles rondom doof en slechthorendheid.