Welkom op de website van Stichting InfoDeSK!

De stichting is opgericht door ouders van dove/slechthorende kinderen voor andere ouders van dove/slechthorende kinderen.

In de afgelopen jaren hebben we vaak gehoord dat het lastig is om gerichte informatie te vinden over doof- en slechthorendheid, specifiek geschreven voor ouders. Veel ouders hebben beperkte informatie gekregen via het ziekenhuis. Ook hebben ze uren gesurft op het internet om uiteindelijk hier en daar losse stukjes informatie te vinden. Dat helpt natuurlijk niet in het verkrijgen van kennis over je eigen dove/slechthorende kind. Wij vinden het belangrijk dat jullie als ouders van dove/slechthorende kinderen goed geïnformeerd worden.

We leven in een tijd van veel veranderingen na elkaar. Zo was er de invoering van de neonatale gehoorscreening in 2006. Het positieve daarvan is dat veel sneller wordt ontdekt dat een kind doof/slechthorend is. Het mindere effect is dat bepaalde definities zijn verdwenen waardoor het beeld rondom ‘doofheid’ en ‘slechthorendheid’ is veranderd in iets waarvan men denkt dat het wel “opgelost” kan worden. Het Cochleair Implantaat (CI) wordt voorgesteld als iets dat heel veel kan aanvullen. Echter, sinds Passend Onderwijs is ingevoerd (2015) wordt het steeds meer een feit dat ‘doofheid’/’slechthorendheid’ echt wel een beperking is en vraagt om investeren in gerichte en kind-specifieke ontwikkeling.

Veel dove/slechthorende kinderen krijgen minimaal hulp. Zij moeten het zelf gaan doen. Overal worden op reguliere school arrangementen voor Passend Onderwijs afgebouwd of stopgezet. Criteria die vanuit de doveninstellingen worden opgesteld worden steeds scherper waardoor kinderen vaak “buiten de boot vallen” als het gaat om schoolbegeleiding.

Echter is de doofheid/slechthorendheid nog steeds, en dat blijft altijd zo, aanwezig. Dat is een belangrijk feit dat we niet kunnen en mogen bagatelliseren. We moeten er gewoonweg rekening mee houden. Wat telt is dat jouw kind zich redt en zich kan ontwikkelingen tot een volwaardig mens binnen onze samenleving. Het is absoluut mogelijk om veel te realiseren voor jouw kind in zijn leven.

Daarom hebben we een stichting opgericht en hebben we deze website de lucht in laten gaan. We zullen ook continu blijven werken aan het updaten en het aanvullen van inhoud van de website. Dat doen we door alle nieuws en onderzoeken te verzamelen en te lezen met betrekking tot alle vlakken van doof- en slechthorendheid.

Ook zijn we altijd beschikbaar voor het persoonlijk geven van informatie en kennis. Als er vragen zijn, kun je ons altijd bellen op: 06 29 73 23 29 of e-mailen op: info@stichtinginfodesk.nl.
Wij kunnen de vragen telefonisch beantwoorden. Maar ook kunnen we langskomen om jullie specifieke vragen te beantwoorden en/of jullie specifieke situatie te bespreken. Immers: ieder doof/slechthorend kind is weer anders. Hij maakt een eigen ontwikkeling door. Dat kan gelegd worden naast algemene problemen, ontwikkelingen, gedrag, leerbehoeften waarvan bekend is dat die voorkomen bij dove/slechthorende kinderen. Dove/slechthorende kinderen hebben veel overlap onderling als groep.