Onze Ambassadeurs

Ik ben Jurgen, vader van een slechthorende dochter en een horende zoon.

Binnen een week na haar geboorte wisten we dat ze ernstig slechthorend is en zijn we “de molen” ingegaan. Eerst het ziekenhuis daarna het Audiologisch Centrum (AC) en nu Kentalis. Wij laten ons voornamelijk leiden door ons gevoel met de kennis die we verzamelen van de specialisten die haar onder behandeling hebben.

We zijn begonnen de vroegbehandelgroep van Kentalis voor TOS, dit omdat wij en de mensen van de behandelgroep haar met nog geen 3 toch te jong vonden voor een taxirit van 45+ minuten. Toen ze bijna 4 was zijn we na het doorspreken van haar leerbehoefte en het advies van de behandelaars terecht gekomen bij Kentals Talent in Vught.

Onze dochter is de enige slechthorende in onze familie, vrienden en buurt. Wij zijn dus veel tijd en energie kwijt aan om alles in goede banen te leiden als ons weer eens onrecht wordt aangedaan. Omdat ze dus niet geheel doof is wordt er vaak gezegd, “maar ze hoort dus wel”. Wij willen dan ook niets liever dat er gekeken wordt naar het kind en de leerbehoefte die het met zich meeneemt. Qua opleiding kan dat zijn regulier met de nodige aanpassingen of op een cluster 2 school. Maar er moet ook gekeken worden naar de zorg erom heen. Bijv. vergoedingen voor de taxi, extra apparatuur, tolken of standaard gebarencursussen voor ouders.