Onze Ambassadeurs

Ik ben Jacqueline en samen met mijn partner heb ik horende zoon (2003) en dove dochter (2006).

Wij hebben er bewust voor gekozen onze dove dochter tweetalig op te voeden. Zij heeft als eerste taal de Nederlandse gebarentaal waar ze volledig toegang toe heeft. Als horende ouders ben je in staat om je kind voldoende gebarentaal aan te bieden, om een taalontwikkeling in gebarentaal mee te geven. Als tweede taal gebruikt onze dochter het gesproken en geschreven Nederlands.

Kinderen die met een gehoorverlies worden geboren maken een “andere” ontwikkeling door. Hierdoor onderscheiden ze zich van horende kinderen. De talenten die ze hierdoor ontwikkelen moet worden ingezet om mee te kunnen draaien in “onze” toch voornamelijk auditieve wereld.

Door kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van hun talenten en identiteit groeien ze op tot zelfbewuste, autonome individuen. Als je wordt geboren met een gehoorverlies is het onmogelijk om je volledig aan te passen aan de auditieve wereld. Maar met een stevig fundament kun je wel meedraaien.

Sinds 2012 houd ik me bezig met passend onderwijs. Passend onderwijs zoals het nu is gedefinieerd is niet “passend” voor dove en slechthorende kinderen. Doof of slechthorendheid is geen leerstoornis maar continue gemis van informatie, die auditief wordt aangeboden.

Dit gaat niet alleen om directe mondelinge informatie overdracht, maar ook om omgevingsgeluiden, gesprekken van andere mensen om ons heen, emoties in onze stem, de radio, de tv, computer enz. Daarnaast hebben we te maken met de geschreven taal wat niet meer is dan een omzetting van gesproken taal op schrift, inclusief alle auditieve informatie. Beeldspraak, woordgrappen, gezegden allemaal dingen waar dove en slechthorende kinderen de hele dag mee mogen puzzelen om daar hun informatie uit te halen.

Hierdoor is het reguliere onderwijs niet toegankelijk voor dove en slechthorende kinderen. Het ligt vol met onzichtbare drempels, die een belemmering vormen voor een goede ontwikkeling.

Dove en slechthorende kinderen hebben binnen het reguliere onderwijs goede begeleiding nodig. Deze begeleiding moet ervoor zorgen dat het onderwijs toegankelijk wordt. Dat het gemis aan informatie, in welke vorm dan ook, wordt aangevuld. Met gebarentaal, visuele ondersteuning, extra 1 op 1 uitleg enz. Daarom moet het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen inclusief onderwijs zijn. Passend onderwijs is erop gericht dat een kind zich aanpast aan het schoolsysteem, maar dat is voor dove en slechthorende kinderen een onmogelijke opdracht.

Met de ratificatie van het VN verdrag voor mensen met een beperking is de stap naar een inclusief onderwijssysteem mogelijk en daar zet ik me voor in!