Onze Ambassadeurs

Mijn naam is Ingrid, moeder van Jort (‘02), Brent (‘05), Naut (‘06) en Eke (‘09)
Brent is progressief doof geboren, door een doorgemaakte CMV infectie tijdens mijn zwangerschap.
Wij kregen zekerheid middels een BERA-onderzoek na een lange medische weg. Brent was toen inmiddels al 20 maanden oud en zo goed als doof.
Wij zijn toen snel gestart met NGT en twee keer per week naar een speciale peutergroep om gebarentaal te leren.
Brent heeft een CI gekregen met 27 maanden oud.
Daarna heeft hij op de Bertha Müller gezeten tot en met groep 3. Vanaf groep 1 altijd gastintegratie op woensdagochtend op de reguliere school.
Vanaf eind groep 3 hebben we het omgedraaid, 4 dagen regulier en een dag Bertha Müllerschool.
Daarna heeft Brent de basisschool regulier doorlopen. Elke dag een tolk, gebruik solo en een keer per twee weken gebarenles van een dove docent. En begeleiding vanuit zijn arrangement.
Brent heeft tm groep 8 samen met een andere dove jongen in een klas gezeten.

Brent zit nu met dezelfde opzet, maar zonder zijn dove vriend in een reguliere brugklas vmbo tl/havo.

Wij vinden het belangrijk dat Brent alle mogelijkheden krijgt om zich optimaal te ontwikkelen, net als onze andere kinderen.
Hij is en blijft doof met een CI en moet altijd kunnen kiezen tussen NGT/NMG en gesproken Nederlands.
Ook moet er aandacht zijn voor het “stukje doof” dat hij meeneemt naar school en thuis. Dit door mee te doen aan doven voetbal toernooien en door waarde te hechten aan een goede cluster 2 begeleiding.
Dit alles wel in het praktisch haalbare, reguliere scholen kennen hun beperkingen.

Graag sta ik ouders bij die vragen hebben over UWV Tolkuren, hoe je kunt opstarten in het BO en VO en hoe je het beste een school kunt inlichten over de zorg die jouw kind nodig heeft. Ook kan ik je wellicht antwoord geven op CMV gerelateerde vragen.