Onze Ambassadeurs

Mijn naam is Helga, ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Een zoon van viertien jaar, horend, en een dochter van twaalfjaar, doof met CI.

Op haar derde jaar is onze dochter naar het dovenonderwijs gegaan. In groep 1 ging ze vier dagen naar het dovenonderwijs en daarnaast op woensdagochtend naar het reguliere onderwijs. Dit was dezelfde school als waar haar broer ook al naar toe ging. Eind groep 2 is ze ‘overgegaan’ naar het reguliere onderwijs voor vier dagen in de week. Op vrijdag ging ze nog 1 dag naar het dovenonderwijs.

Ook in groep 3 ging ze vier dagen regulier en 1 dag naar het dovenonderwijs. Vanaf groep 4 ging ze 5 dagen per week naar het regulier onderwijs. Tijdens de lagere schooltijd kreeg onze dochter en de juf/meester/school ondersteuning van een ABer (Ambulant Begeleider). Onze dochter kreeg 1x per week logopedie en 2x per week RT (remedial teaching) van een native signer. Ze had altijd een tolk in de klas.

Inmiddels zit ze op een reguliere middelbare school.