NmG

By |

Nederlands ondersteunt met Gebaren. Dit is een communicatievorm waarbij het gesproken Nederlands wordt ondersteunt met gebaren. Het is geen natuurlijke taal en mag dus ook geen taal genoemd worden.

Lees verder

cochleair implantaat

By |

Een cochleair implantaat – kortweg CI – is een elektronisch implantaat dat geluid omzet in elektrische pulsen die de gehoorzenuw in de cochlea (of slakkenhuis) direct stimuleren.

Lees verder

taal deprivatie

By |

Beperkt toegang tot taal, vooral tijdens de vroege kindertijd, dat meetbaar taalverwerving beinvloedt en / of andere aspecten van ontwikkeling die afhankelijk zijn van taal (cognitief, academisch, sociaal-emotionele gezondheid). Credits: Dr. N. Caselli, Boston University

Lees verder

prelinguale doofheid

By |

Prelinguaal betekent letterlijk ‘voor de taal’. Iemand die prelinguaal doof is, is doof voordat de ontwikkeling van gesproken taal op gang is gekomen. Deze mensen zijn vaak doof geboren of doof geworden voor het derde levensjaar.

Lees verder

passend onderwijs

By |

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Lees verder

neonatale fase

By |

De periode vanaf de geboorte tot en met de 28e levensdag van de baby wordt de neonatale fase genoemd. Tijdens deze fase is de baby zeer gevoelig voor infecties. Mogelijke afwijkingen die tijdens de embryonale of de foetale fase zijn ontstaan, komen in deze periode aan het licht.

Lees verder