Veranderingen tolkvoorziening schooljaar 2018 / 2019

By 12/07/2018Blogs

Veranderingen tolkvoorziening onderwijs.

Schooljaar 2018/2019 komen er veranderingen binnen de tolkvoorziening voor het onderwijs.

Tolknet en de tolkvoorziening
In opdracht van UWV geeft Tolknet informatie en advies op het gebied van tolkinzet en de tolkvoorziening. Dit houdt in dat:

  • Vragen over de tolkvoorziening in het algemeen, hoe je zaken moet regelen en wat wel en niet onder de voorziening valt, kunnen ouders altijd bij Tolknet terecht;
  • Vragen betrekking hebben op bijvoorbeeld het aantal uur die nog over zijn onder een voorziening of hoe het staat met een aanvraag voor een voorziening die is gedaan, er het beste contact kan worden opgenomen met UWV. Tolknet beschikt niet over informatie over iemands persoonlijke voorziening.

Standaard 1000 uur voor elke leerling
Vanaf schooljaar 2018/2019 krijgen alle leerlingen van de Basisschool, VO, HBO/Universiteit elke jaar standaard 1000 tolkuren toegewezen, zolang de leerling de opleiding volgt. Dit betekent dat je niet elk jaar tolkuren meer hoeft aan te vragen en ook geen rooster meer hoeft aan te leveren. Leerlingen die een MBO opleiding volgen krijgen 1600 uur omdat ze meer praktijkuren draaien. Het aantal uren is gebaseerd op het gemiddeld aantal onderwijsuren dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is vastgesteld.

Deze 1000 uur kan je vervolgens inzetten voor:

  • lesuren (alle vakken);
  • school- en studiereizen onder leiding van de onderwijsinstelling met een maximum van 4 uur per dag(hier valt ook schoolkamp van de basisschool onder)
  • gesprekken met bijvoorbeeld docenten en studiebegeleiders;
  • mondelinge examens en mondelinge toelichting op schriftelijke examens;
  • deelname aan onderwijsgebonden groepsactiviteiten (zoals werkgroepen);
  • stages (tijdens stages kun je gebruik maken van je tolkvoorziening voor onderwijs. Je hoeft hiervoor niet apart tolkuren aan te vragen).

(bron: Tolknet)

Wat we missen bij de inzet in het algemeen

  • Tolken tijdens de pauzes. Ook tijdens de pauzes heeft de leerling recht om de tolk te gebruiken;
  • Tolken tijdens huiswerkbegeleiding. Veel scholen bieden vormen van huiswerkbegeleiding na school. Ook hier moet de leerling gebruik kunnen maken van een tolk.

Ons advies
Alle scholen mogen zelf bepalen hoe ze uren en pauzes inrichten binnen hun school. Ook eventuele huiswerkbegeleiding is per school verschillend. Dit staat allemaal vermeld in de schoolgids. Neem dit als leidraad. Deze uren moeten als tolkuren worden opgenomen. Als er niet genoeg uren zijn kan de informatie uit de schoolgids gebruikt worden als onderbouwing waarom de 1000 uur niet toereikend zijn.

Wat we missen bij inzet onder punt “school en studiereizen”
Uiteraard is 4 uur per dag niet genoeg als de leerling op kamp of studiereis gaat. Voor de overige uren kunnen de leefuren van de leerling worden ingezet zodat er een tolk aanwezig is bij de volledige duur van deze activiteiten.

Wat te doen als het aantal uren niet toereikend zijn?
Wanneer je jaarlijkse standaarduren bijna op zijn en je hebt meer uren nodig kun je extra uren aanvragen bij UWV. Dit doe je door per post een wijzigingsverzoek naar UWV te sturen, waarin je aangeeft hoeveel extra uren je nodig hebt en waarom.

(bron: Tolknet)

Hieronder de toelichting van Tolknet hoe dit formulier ingevuld dient te worden:
“Het wijzigingsformulier is een algemeen formulier dat voor alle situaties kan worden gebruikt. Zo staat er onder de wijzigingen die kunnen worden aangemerkt de optie “Er verandert iets aan mijn opleiding of stageplaats”. Om niet met meerdere formulieren te hoeven werken is het wijzigingsformulier door UWV geschikt gemaakt om wijzigingen zowel met betrekking tot werk- als onderwijssituaties aan te geven. Waar het formulier minder duidelijk in voorziet is waar je precies aangeeft dat de wijziging die je wilt doorgeven een aanvraag om extra tolkuren betreft. Ons advies aan ouders hierbij is om onder de wijzigingsoptie “Er verandert iets aan mijn opleiding of stageplaats” bij de optie “Anders, namelijk” aan te geven dat je een x aantal extra tolkuren wil aanvragen. Onder punt 3 “Opmerkingen/Aanvullingen” kan vervolgens een motivering worden gegeven op het verzoek. ”

Wanneer moet je extra uren gaan aanvragen?
Tolknet zegt het volgende:
“Extra tolkuren kunnen in principe alleen worden aangevraagd wanneer de standaard 1000 tolkuren bijna op zijn en concreet kan worden gemaakt hoeveel extra uren er waarvoor nodig zijn. Tenzij aan het begin van het schooljaar al heel duidelijk is dat het aantal van 1000 tolkuren niet toereikend gaat zijn (en dit dus ook duidelijk gemotiveerd kan worden), adviseren wij ouders daarom om niet aan het begin een exacte berekening te proberen te maken van het aantal benodigde uren om te zien of er eventueel een tekort gaat ontstaan. In veel gevallen zullen de 1000 tolkuren toereikend zijn. Wij raden aan om bijvoorbeeld aan de hand van de maandoverzichten van het aantal gedeclareerde uren die UWV verstuurt bij te houden hoeveel uren er reeds zijn gebruikt. Mocht hieruit blijken dat het onwaarschijnlijk is dat het aantal overgebleven uren toereikend zullen zijn, kan er dan een verzoek tot extra uren worden ingediend.”

Ons advies
Wacht niet te lang. Bij de meeste scholen is aan het begin van het jaar duidelijk wat het programma gaat worden. Tel hiervan de uren. Kijk naar de pauzetijd en tel die uren erbij op! Maak je kind gebruik van huiswerkbegeleiding, tel ook deze uren erbij. Daarna houd je  met de maandoverzichten bij hoeveel uur je nog over hebt. 6 tot 8 weken voor de uren op zijn de aanvraag indienen. Uit ervaring weten wij allen dat aanvragen bij het UWV tijd kost en je wil niet dat je kind zonder tolk zit, of de tolk de uren niet vergoed krijgt.

Onze conclusie
Ondanks de eenmalige aanvraag en niet meer te hoeven indienen van de roosters, krijgen we er een nieuwe taak voor in de plaats. Het bijhouden van de verbruikte uren en als het niet verdoende is het schrijven van een motivatie, waarom jou kind meer uren nodig heeft.

Heb je problemen met de tolkvoorziening vul dit formulier in, of neem contact met ons op. Wij verzamelen alle problemen en dienen ze in bij het UWV als signaal. Het UWV handelt geen persoonlijke klachten af.

Jacqueline

Author Jacqueline

More posts by Jacqueline