Workshop: het dichttimmeren van het OPP voor mijn dove/slechthorende kind!

By 07/08/2018Blogs

Wanneer: 15 september 2018(regio Zoetermeer) en 13 oktober 2018(regio Amsterdam)
Tijd: 13u-17u
Waar: eerst aanmelden, dan krijg je een e-mail met de lokatiegegevens
Aanmelden: info@stichtinginfodesk.nl
Kosten: gratis
Open voor: 1)ouders en 2)personen vanuit school die betrokken zijn bij jouw kind zoals de schoolIB’er/schoolorthopedagoog.

Achtergrond OPP
Voor dove/slechthorende kinderen is het OPP een heel belangrijk leerdocument. Het geeft je als ouders rechten. Het OPP wordt gebruikt in zowel het dovenonderwijs als in het regulier onderwijs. Ieder doof/sh kind moet in principe een OPP hebben liggen. Het OPP is leidend voor iedereen rondom het kind. Het beschrijft wat er binnen een schooljaar (korte termijn) maar ook binnen een basisschoolperiode of het VO-periode (lange termijn) gedaan wordt. Het is dus heel belangrijk dat de OPP goed geschreven wordt. Dat alle doelen, leerbehoeften en gemaakte afspraken rondom je kind hierin staan.

Wie schrijven dit document eigenlijk?
Dat zijn wij als ouders samen met de school. Vanuit de school doet de IB’er dit meestal. De Ambulante Begeleider heeft in feite geen rol bij het schrijven van een OPP. De ouders en school kunnen na het schrijven van de OPP samen beslissen of er hulp van de Ambulante Begeleiding nodig is. De AB speelt dus een dienende rol. School en wij als ouders zijn de beslissers. Samen met de school dragen wij de eindverantwoordelijkheid. Wij geven middels een OPP en evaluaties daarvan aan wat we denken dat er nodig is voor het kind.

Wat leer je in de workshop?
– waarom geeft zo’n ingevulde OPP mijn kind bescherming?
– hoe kan zo’n OPP schrijven/invullen?
– wat zijn de juiste doelen voor mijn kind?
– wat is het verschil tussen ‘leervoorwaarden’ en ‘leerbehoeften’?
– hoe zorg ik ervoor dat mijn kind voldoende hulp krijgt voor zijn/haar achterstand?
– welke toon is handig bij het schrijven?
– wat is handig om wel/niet te noemen?
– hoe kan ik een OPP op de goede manier bijstellen als de behoeften van mijn kind veranderen?
– wat te doen bij meningsverschillen over aanpak/doelen? Wat zijn de rechten van mijn kind? Hoeveel ruimte als ouder heb ik?

Wil je meedoen? Wil je meer weten? Mail dan naar info@stichtinginfodesk.nl en geef je op! Vermeld in de mail met hoeveel personen je komt.

Graag tot ziens!

Jacqueline

Author Jacqueline

More posts by Jacqueline