Ervaringsverhalen

19 april 2018

“Ons zoontje stroomde met zijn 4 jaar van cluster 2 onderwijs in, in het reguliere onderwijs. Op een school zonder ervaringen met dove CI kinderen, met ouders zonder ervaringen met passend onderwijs, arrangementen, OPP’s enz.

Al vrij snel zagen wij dat er door de ambulante begeleiding op de verkeerde zaken werd ingestoken. Het bleek dat ze geen kennis en ervaring met dove CI kinderen had. Hoe wil zo’n ambulante begeleidster dan ons kind begeleiden? Een school ondersteunen hierin, die ook die kennis en ervaring niet hebben. Vaak twijfelde we aan ons zelf, zien we het wel goed? Vragen we niet teveel?

We kwamen in contact met de Oudergroep voor Dove kinderen. Voor ons voelde dit als verademing. Iemand die hetzelfde zag, iemand die met ons meedacht en goed kon onderbouwen waarom. Met de juiste eerlijke kennis en visie in huis. Ze namen ons aan de hand in de wereld van arrangementen, passend onderwijs en OPP’s. Hun kennis werd gedeeld met ons en we leerde zoveel waardoor we des te meer zagen dat hoe de begeleiding van ons zoontje ging niet oke was en zo echt niet door kon gaan. Het was de oudergroep die ervoor zorgde dat wij door bleven gaan in onze strijd voor goede begeleiding en ondersteuning. Op de momenten dat wij dachten laat allemaal maar, we stuurloos en verward waren was het de oudergroep die ons hielp om weer een richting te vinden.

De cluster 2 begeleidende instelling liet het helemaal afweten en school stond er maar tussen, ook niet goed wetend wat te doen. Al vaker had Jacqueline aangeboden om aan te schuiven bij een groot overleg. Als moeder hield ik vaak de boot af, ik moest het alleen kunnen van mezelf. Maar in zo’n groot overleg klapte ik dicht. Alles wat ik voelde was machteloosheid, waarom zien zijn doof zijn niet. De dingen die ik wilde aangeven kwamen er dan warrig en chaotisch uit, waardoor alles een onduidelijk onsamenhangend geheel werd. Maar weer iemand toelaten, was ook wel een dingetje, het voelde als falen. Uiteindelijk hebben we Jacqueline gevraagd om aan te sluiten bij een overleg. Dat overleg is een keerzijde geweest. School ging zich meer verdiepen in dove kinderen met een CI, school stond meer achter ons als ouders en begon ook te zien dat er meer nodig was.

Na een strijd van 3 jaar voor de goede en juiste begeleiding en ondersteuning zijn we sinds 6 weken overgestapt naar een andere begeleidingsdienst. Het is voor ons een verademing! Er is nu wel de juiste kennis in huis om ons zoontje goed te begeleiden maar ook om school de juiste ondersteuning en informatie te bieden. Zonder de Oudergroep van Dove kinderen hadden we deze strijd niet volgehouden!”

17 april 2018

“Ik heb een dove dochter van 11 jaar oud. Ze zit op een reguliere school in onze woonplaats sinds een paar jaar. We liepen tegen heel veel dingen aan. Alles ging moeizaam, haar gebaren gingen snel achteruit hierdoor keek ze bijna nooit meer naar de tolk. We kenden niet de mensen die genoeg expertises en de juiste ervaringen hadden. Totdat onze tolk met een kaartje kwam aanzetten, een Visitikaartje van de oudergroep van dove kinderen. Een wereld ging voor ons open. We zijn ontzettend blij en opgelucht met de hulp en begeleiding die wij van jullie hebben gekregen en nog gaan krijgen. Echt alle tijd wordt er voor je genomen, je kunt met allerlei vragen komen die snel beantwoordt worden. Ik ben zo ontzettend TROTS op wat jullie doen. Het opkomen voor de rechten van dove kinderen. En ervoor zorgen dat andere partijen hun plichten nakomen. Chapeau!!!!”