Artikelen

Hieronder vindt u artikelen die wij verzamelen en graag met jullie willen delen. Heb je zelf een goed artikel waarvan je denkt dat het zeker de moeite waard is voor andere ouders, stuur het ons toe, dan plaatsen wij het op de site!

Experttolk voor kinderen

Artikel over tolken voor dove kinderen in het regulier onderwijs. Voor het faciliteren van toegang tot informatie en communicatie worden op de reguliere school tolken ingezet, vaak in combinatie met -op momenten- solo-apparatuur. Wat dan een veel voorkomend fenomeen is, is dat kinderen snel afhaken bij het kijken naar een tolk. Dit komt doordat ze nagenoeg geen basis hebben opgebouwd in gebarentaalverwerving. Hoe voorkom je dit en zorg je dat de tolk het onderwijs juist meer toegankelijk maakt voor het kind.

Bron:
Interpres – magazine van de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG).
Joni Oyserman is gebarentaal linguïst en docent Nederlandse Gebarentaal
Mathilde de Geus is educatief ontwerper, RT’er, coach en adviseur van en voor dove/sh kinderen in het regulier onderwijs

Isabella hoort er helemaal bij!

Artikel over een doof kind op een regulier school in een inclusieve onderwijssetting. Voor veel dove en slechthorende kinderen is het auditieve onderwijs op de reguliere scholen niet of niet voldoende toegankelijk. Passend onderwijs houdt tot nu toe in dat het kind, met wat hulpmiddelen, zich aanpast aan het systeem van de school. Maar voor dove en slechthorende kinderen gaat dit in de meeste gevallen niet op. Voor hen moet het inclusief. Dit betekend dat het onderwijs rondom het kind wordt georganiseerd binnen de muren van de reguliere school. En het kan!

Bron:
De nieuwe leraar – vakblad en platform voor leraren in het primair onderwijs www.denieuweleraar.nu
Carla Desain is zelfstandig onderwijsjournalist.