Aankondiging: Science Class!!

Aankondiging: Science Class!!

Als Stichting Infodesk vinden we het heel belangrijk dat onze dove/slechthorende kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Weten hoe ze kunnen integreren. Leren over wat mogelijkheden/kansen zijn. Elkaar als peers ontmoeten. Ervaringen kunnen uitwisselen. Volwassen rolmodellen zien. Kennis van de wereld uitbreiden. Woordenschat en taal vergroten. Gebarentaalvaardigheden aanleren, onderhouden en uitbreiden.

Ouders geven steeds vaker aan dat ze graag iets zouden willen zien voor hun kinderen met bovenstaande elementen erin verwerkt.

Daarom starten we met de Science Class.

Dit is een reeks van educatieve activiteiten waar dove/slechthorende kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Begeleid door dove/slechthorende studenten die door heel Nederland heen studeren en graag bereid zijn om dit project te ondersteunen. Ook andere mensen helpen mee zowel doof als horend. De activiteiten hebben altijd een dagthema in vakgebieden als wiskunde/rekenen, taal, natuurkunde, techniek, biologie enzovoorts. Als we sportactiviteiten doen heeft dat altijd een educatief ondergrond. Ook zijn er gastlessen gegeven door dove/sh studenten zelf.

Voor ouders organiseren we altijd mogelijkheid tot zitten, uitwisselen, koffiedrinken rondom het brengen en halen.

Voor wie: 2 groepen, ingedeeld op leeftijd

Leeftijd

  • 8-12 jaar
  • 12-16 jaar

Bij 12 jarigen overleggen we in welke groep je beter past.

Waar

altijd op lokatie van bezoek (bv museum, gastles, rondleiding, iets bekijken of uitvoeren etc), door heel Nederland heen, meestal in de Randstad-Midden NL

Dag

Altijd op een zaterdag.

‘Verplicht’ om alle data te komen?

Nee, je kunt ook aanmelden voor een keer, of een aantal data.

Tijden

  • 8-12 jaar oud 10:00u tot 15:00u (eigen lunch mee in rugzakje)
  • 12-16 jaar oud 11:00u-18:00u daarna soms eten, afhankelijk van data, dan einde om 20:00u (ook eigen lunch mee)

Hoe vaak
1 x per 4 weken (heel soms per 3 weken)

Kosten voor de ouders

  • geen kosten voor meedoen aan Science Class
  • geen kosten voor musea ingaan etc
  • soms klein beetje extra kosten als er avondeten ook op het programma staat (12-16jaar), dit wordt ruim van tevoren aangegeven

Vervoer

Wij verzorgen geen vervoer rondom de Science Class. Ouders moeten bereid zijn zelf om te brengen of te halen.

Data

  • 8-12 jaar oud: 14 september, 5 oktober, 9 november, 7 december
  • 12-16 jaar oud: 1 juni, 22 juni, 6 juli, 21 september, 19 oktober, 23 november, 21 december

Gezinnen die wel graag willen maar een beperkt budget hebben

Wij hebben de mogelijkheid om op sponsorbasis een aantal kinderen te ondersteunen in OV-/benzinekosten voor het brengen en halen. Dus voel je als ouder dat je erg enthousiast bent en wil je dit graag voor je kind ondanks dat de middelen niet altijd toereikend genoeg zijn, contact dan ons als Stichting. Dan kijken we samen naar oplossingen.

Aanmelden

mail naar info@stichtinginfodesk.nl; naam, leeftijd en bij 12 jaar oud graag aangeven in welke groep hij/zij wil. Meer info volgt na aanmelding.

Met grote dank aan:

• Nationale Nederlanden
Deaf STEM NL (dove/sh studenten in Science, Technology, Engineering and Mathematics die meebegeleiden)
• MAAS-groep (dove/sh examenleerlingen die mee-begeleiden)

Jacqueline

Author Jacqueline

More posts by Jacqueline