Audiologieboek
Nederlandse Leerboek Audiologie van de Nederlandse Vereniging van Audiologie.

Cito
Hier vindt je de richtlijnen voor het afnemen van de Cito toetsen

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
De Nederlandse Zorgautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan, dat toezicht houdt op de markten voor zorg. Onder wet- en regelgeving staat in de Wet marktordening gezondheidszorg meer over de instelling, de taken en bevoegdheden van de NZa.

RIVM Gehoorscreening bij pasgeborenen
Alle ins en outs over de neonatale hoorscreening op een rijtje.