Gebarentaal oudermodules “Wij Gebaren”

Test alt

Test

Op het Simea Congres hebben we verteld over waar wij als ouders staan na 5 jaar passend onderwijs.

We weten dat er een aantal knelpunten zijn. Ook weten we dat er veel overeenkomsten onderling zijn. Omdat we niet alleen wilden presenteren over heel simpel waar wij steeds weer tegenaan lopen in de praktijk, maar ook tegemoet wilden komen hebben we heel concreet een lijst met oplossingen gemaakt.

Een knelpunt die we steeds vaker horen, zeker de laatste 2 jaar, is dat ouders geen toegang tot NGT cursussen krijgen. Er ligt een hele hoge drempel. Daarmee wordt gelijk ook de toegang tot het vergroten van het taalvermogen bij onze dove/slechthorende kinderen sterk belemmerd. Dat gaat tegen alle verdragen met betrekking tot kinderrechten in. Dove/slechthorende kinderen hebben recht tot toegang van het onderwijs. En onderwijs begint met taal. Hoe groot het taalvermogen ontwikkeld kan worden, maakt of breekt onze kinderen.

Ouders die aankloppen bij contactpersonen van Kentalis, Auris, Taalbrug, Viertaal krijgen vaak nul op rekest. Aan de telefoon wordt dan bijvoorbeeld gezegd:”maar u bent de enige, er zijn geen andere ouders die NGT cursussen willen volgen.” Of:”wij adviseren u om de NmG cursussen te doen, dan zijn er meer ouders.” Of:”wij zetten u op de wachtlijst, belt u nog maar eens terug over een poosje.” Bij Audiologische Centra zijn er allerlei ontwikkelingen die wijzen op het afbouwen van de oudercursussen. Zo kunnen ouders binnenkort geen NGT cursussen meer volgen in de avonduren bij AC Libra in Brabant. Het zou te duur zijn. Toch is het nodig dat de cursussen ’s avonds gepland worden. Immers: overdag werken ouders of zijn ze bezig met het zorgen voor hun kind(eren).

Op de website van de instellingen staat soms, maar steeds minder zichtbaar, dat er mogelijkheid is tot cursus maar dit gaat dan over de eerste oudermodules te weten OM1, OM2 en OM3. Dat betekent dat na ongeveer 24 lessen van 2 uur alles klaar is. Maar die 24 lessen kunnen onmogelijk ouders het gebarentaalvermogen geven zodat zij met behulp van gebarentaal, de toegang tot het gesproken en geschreven Nederlands  echt behoorlijk meer kunnen verruimen.

Wij denken graag in oplossingen.

De oplossing voor bovenstaande knelpunt ligt voor het grijpen. Er is door een team van moedertaalsprekers van NGT, geleid door EduSign, al een volledige curriculum NGT geschreven speciaal gericht op ouders. Dat betekent dat er naast het taalleren ook een groot stuk gaat over hoe een doof/slechthorend kind op te voeden. EduSign wil graag kennis en vaardigheden overdragen aan ouders zodat zij zelf in staat zijn om via/met NGT diverse onderdelen van het opvoeden te kunnen doen gelijkwaardig aan horende broers en zussen. Zo is er aandacht voor vaardigheden in NGT zoals: onderhandelen, discussieren, vraag-antwoord-doorvragen, afstemmen, afspraken maken, huiswerk met begeleiding kunnen maken, samen een boek lezen, napraten enzovoorts.

Er zijn 7 modules ontwikkeld die gaan tot het vaardigheidsniveau van “onafhankelijke, zelfstandige gebarentaalgebruiker” (niveau B2 van het Europees Referentiekader voor talen).  Deze modules hebben de naam “Wij Gebaren”. Even over wat de ERK is: dat is een raamwerk met te behalen doelen om steeds vaardiger te kunnen worden in het leren van een tweede, derde of vierde taal. Het wordt nu voor alle mogelijke Europese talen zoals het Engels of het Frans gebruikt. En nu dus ook voor Nederlandse Gebarentaal.  Zowel het curriculum als de modules zijn uitgebreid getest en gepiloted.

Wij hebben de instellingen en de AC’s verzocht om niet opnieuw zelf het wiel uit te vinden maar de al beschikbare oplossing van “Wij Gebaren” ERK modules te gebruiken. Wij willen graag toegang zodat wij als ouders vaardig kunnen worden in NGT. Zodat wij toegang tot taal voor onze kinderen zelf nog makkelijker kunnen maken.

Ben jij een ouder en wil je ook graag gebarentaal leren? Steeds vaardiger worden? Zodat je het niveau van “onafhankelijke taalgebruiker” kunt halen? Zodat je het taalvermogen van jouw dove/slechthorende kind zelf kunt verruimen thuis? Bel dan jouw instelling. Meld je aan voor NGT cursus en vraag naar de “Wij Gebaren” oudermodules. Alle NGT oudercursussen worden gedeclareerd bij jouw eigen zorgverzekering. Dus betaling is geen probleem.

Krijg je nul op rekest? Zeggen ze dat er geen cursus beschikbaar is? Dat je moet wachten? Dat ouders over het algemeen liever kiezen voor nmg of nmg+? Vraag dan de naam van wie je aan de telefoon hebt. Mail de naam, welke instelling (Kentalis/Auris/Viertaal/Taalbrug/Libra/Pento etc), welke afdeling, en de plaats door. Samen met andere meldingen van afgelopen tijd kunnen wij dan actie ondernemen.