Verplicht​ ​deel​ ​OPP:​ ​Factoren​ ​die​ ​de​ ​ontwikkeling​ ​en​ ​het​ ​leren​ ​van​ ​de leerling​ ​bevorderen​ ​en​ ​belemmeren​ ​bij​ ​de​ ​uitvoering​ ​van​ ​het​ ​onderwijs.

Op 7 verschillende gebieden moeten er door de school bevorderende en belemmerende factoren worden benoemd. Maar wat weet een reguliere school nu over een doof of slechthorend kind? Daarom moeten de ouders hier een adviserende rol innemen. Zij kennen hun kind het beste. De 7 gebieden zijn:

  • Cognitieve ​en ​didactische ​ontwikkeling
  • Sociaal-emotioneel ​en ​gedrag
  • Spraak/taalontwikkeling
  • Werkhouding ​en ​taakaanpak
  • Lichamelijke, ​motorische, ​zintuiglijke ​ontwikkeling
  • Onderwijs: ​relevante ​factoren ​in ​school, ​groep, ​leerkracht
  • Opvoeding: ​relevante ​factoren ​in ​gezin, ​ouders, ​vrije ​tijd

De taalontwikkeling heeft invloed op al deze factoren.